Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock () or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Home Потрібна інформація про жертв для розслідування...

Потрібна інформація про жертв для розслідування злочинної сексуальної поведінки

Відділ Федерального бюро розслідуваннь (ФБР) в Сакраменто і Підрозділ розслідувань у справах внутрішньої безпеки (HSI) намагаються ідентифікувати потенційних жертв Бредлі Регера, який був заарештований 6 липня 2023 року за підозрою про порушення § 2423(c), 18 Кодексу США: незаконна сексуальна поведінка за кордоном. Це звинувачення є лише звинуваченням: відповідач вважається невинним до того тих пір, поки не буде визнаний безсумнівно винним.

Судові документи стверджують, що Регер цікавився чоловіками 12-18 років. Багато з цих ймовірних жертв ймовірно відвідували афілійовані релігійні школи, заклади, брали участь в походах і таборах, відвідували клініки.

Якщо ви вважаєте що ви та/або ваші неповнолітні утриманці стали жертвою Бредлі Регера в будь-який час в США чи за кордоном, або маєте інформацію, що має відношення до цього розслідування, заповніть, будь-ласка, цю коротку форму. Крім того, якщо ви знаєте людей, які могли стати жертвами Бредлі Регера, переконайте їх заповнити цю форму.

На ФБР і HSI покладена юридична відповідальність ідентифікувати жертв кримінальних злочинів, які вони розслідують. Ці жертви можуть мати право на отримання певних послуг, відшкодування, та інших пільг за федеральним законодавством або законодавством штату. Ваші відповіді є добровільними, але вони можуть стати корисними у федеральному розслідуванні і визнанні вас як потенційної жертви. За результатами наданих відповідей з вами можуть зв’язатися представники ФБР та/або HSI і попросити надати додаткову інформацію.

Additional Resources

Контактна інформація:

Дата народження
/ /  
1. Я заповнюю цю форму:


characters remaining
3. Чи мали ви або ваші неповнолітні утриманці контакти сексуального характеру з Бредлі Регером? Ящо так, надайте також відповідь на запитання 5. Якщо ні, перейдіть до запитання 9.4. Якщо так, чи були ви або ваші утриманці неповнолітніми під час таких контактів? Якщо так, надайте будь-ласка відповідь на запитання 6.


8. Чи мали ви або ваш утриманець (утриманці) доступ до спілкування, якщо відбувався обмін зображеннями і відеоматеріалами? (наприклад, скріншоти або повідомлення в соціальних мережах)


9. Чи було повідомлено про цей контакт будь-кого з наступних осіб? Виберіть з поданого нижче

Повідомлення щодо Закону про конфіденційність

ФБР уповноважене збирати інформацію за цією формою одним чи більше з наступних положень: Заголовок 28, Кодекс Сполучених Штатів, розділи 533 та 534; Заголовок 28, Кодекс федеральних нормативних актів, розділ 0.85; та Інструкції Генеральної прокуратури щодо допомоги потерпілим і свідкам. Запитувана інформація допоможе ФБР надати вам допомогу, на яку мають право за федеральним законодавством жертви злочину. Ви не зобов’язані надавати запитувану інформацію; однак, ненадання такої інформації може завадити ФБР надати вам послуги, на які ви маєте право в якості жертви злочину. Інформація, зібрана за даною формою, є захищеною згідно Закону про конфіденційність від 1974 року з доповненнями, Заголовок 5, Кодекс Сполучених Штатів розділ 552a, і зберігається в Центральній системі архівів ФБР, МЮ/ФБР-002, як описано і опубліковано Федеральному реєстрі за номером 63 ФР 8671 (20 лютого 1998 року) і який можна побачити за посиланням >www.justice.gov/opcl/doj-systems-records#doj