Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock () or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Home Poszukiwanie Informacji nt. Ofiar w Śledztwie dot. Nielegalnego Postępowania Seksualnego

Poszukiwanie Informacji nt. Ofiar w Śledztwie dot. Nielegalnego Postępowania Seksualnego

Biuro Terenowe Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Sacramento i Organ Śledczy Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) dokładają wszelkich starań, aby zidentyfikować potencjalne ofiary Bradley’a Earla Reger, lat 67, z Susanville. Dnia 20-go lipca 2023 r. federalna wielka ława przysięgłych wydała oskarżenie z pięcioma zarzutami przeciwko Bradley’owi Reger, stawiając mu zarzuty brania udziału w nielegalnej działalności seksualnej za granicą, przewożenia nieletniego z zamiarem wzięcia udziału w karalnej działalności seksualnej, oraz przymuszania i podżegania.

Na podstawie dokumentów sądowych stwierdza się, że Reger wybierał chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Twierdzi się, że wiele z domniemanych ofiar brało udział w wycieczkach, obozach, lub uczęszczało do klinik, instytucji lub szkół o charakterze wyznaniowym.

Jeśli uważasz, że ty i/lub nieletni pod twoją opieką kiedykolwiek stałeś/staliście się ofiarą Regera czy to w Stanach Zjednoczonych, czy za granicą lub posiadasz informacje dotyczące przedmiotowego śledztwa, prosimy o wypełnienie tego krótkiego formularza. Poza tym, jeśli znasz kogoś, kto mógł być poszkodowany przez Bradley’a Reger, poproś tę osobę, by wypełniła niniejszy formularz.

FBI i HSI są prawnie zobowiązane do ustalania tożsamości ofiar przestępstw federalnych w sprawach, których prowadzi się dochodzenie. Ofiary mogą występować o pewne świadczenia, odszkodowanie i dochodzić swoich praw na mocy ustaw federalnych i/lub stanowych. Twoje odpowiedzi są dobrowolne, ale mogą być pomocne w śledztwie federalnym i w zaklasyfikowaniu cię jako potencjalną ofiarę. Zależnie od twoich odpowiedzi, FBI i/lub HSI może się do ciebie zwrócić z prośbą o dodatkowe informacje.

Additional Resources

Informacja kontaktowa:

Data urodzenia
/ /  
1. Wypełniam ten formularz dla:


characters remaining
3. Czy doszło do kontaktu seksualnego miedzy tobą lub małoletnim pod twoją opieką a Bradley’em Reger? Jeśli tak, prosimy też odpowiedzieć na pytanie 5. Jeśli nie, przejdź do pytania 9.4. Jeśli tak, to czy ty, bądź osoby pod twoją opieką, byłeś/były małoletnie, gdy doszło do takiego kontaktu? Jeśli tak, prosimy też odpowiedzieć na pytanie 6.


8. Jeśli doszło do wysyłania zdjęć i/lub nagrań, czy ty lub twoi podopieczni masz/mają dostęp do tych wiadomości? (Np. zrzuty ekranu lub wiadomości z mediów społecznościowych)


9. Czy ten kontakt został zgłoszony do któregoś z następujących? Zaznacz wszystkie stosowne.

Oświadczenie Dotyczące Ustawy o Ochronie Prywatności

FBI jest upoważnione do zbierania informacji w niniejszym formularzu na podstawie jednego lub kilku z następujących przepisów: Kodeks Stanów Zjednoczonych, Tytuł 28, rozdziały 533 i 534; Kodeks Przepisów Federalnych, Tytuł 28, rozdział 0.85; i Wytyczne Prokuratora Generalnego Dotyczące Udzielania Pomocy Ofiarom i Świadkom. Zbierane informacje pozwolą FBI udzielić ci pomocy gwarantowanej prawem federalnym należnej ofiarom przestępstw. Nie jesteś zobowiązany udzielać informacji, o które cię poproszono, ale ich niepodanie może utrudnić FBI udzielenie ci pomocy przewidzianej ofiarom przestępstw. Informacje zbierane za pomocą niniejszego formularza są chronione Ustawą o Prywatności z r. 1974 z poprawkami, Tytuł 5, Kodeks Stanów Zjednoczonych, rozdział 552a i są przechowywane w Centralnym Systemie Rejestru FBI, DOJ/FBI-002, którego opis został opublikowany w Dzienniku Federalnym pod 63 Fed. Reg. 8671 (20 luty 1998 r.), do wglądu na www.justice.gov/opcl/doj-systems-records#doj